• ניהול פרוייקטים הוספת מעלית
  • מקצועיות וניסיון בהתקנת מעלית
  • חזות הבניין הוספת מעלית
  • טיפול בשלבים הוספת מעלית
  • איכות חיים אלקטרה מעליות
  • ביורוקרטיה הוספת מעליות
  • מוניטין של שנים בעולם המעליות
  • שירות אלקטרה מעליות


מעליות לבניינים קיימים

מהו שיקום מבנים? תהליך שיקום מבנה אינו פשוט ואינו קצר ולוקח חודשים רבים ולעתים שנים. גם במעבר בשכונות מגורים ובמרכזי ערים ודאי תוכלו להבחין בלפחות בניין אחד או שניים שאינם ראויים למגורים ולכן הם נטושים כבר שנים רבות. שיקום מבנה כזה יכול להיות יקר יותר מאשר הרס ובנייה מחדש אך במצבים רבים הוא אפשרי ואף […]


פרטים נוספים