• ניהול פרוייקטים הוספת מעלית
  • מקצועיות וניסיון בהתקנת מעלית
  • חזות הבניין הוספת מעלית
  • טיפול בשלבים הוספת מעלית
  • איכות חיים אלקטרה מעליות
  • ביורוקרטיה הוספת מעליות
  • מוניטין של שנים בעולם המעליות
  • שירות אלקטרה מעליות


מעליות לבניינים קיימים

תקינות המעלית ובטיחות השימוש בה בבניין מגורים, חייבת להתבצע על ידי חברה מוסמכת. חברת ניהול תוכל לסייע לכם בכך. התקנת מעליות בישראל והתרתן לתחילת שימוש, תתבצע רק לאחר אישור מכון התקנים למעלית, וביצוע בדיקה ראשונית. אך מה קורה לאחר מתן האישור לתחילת השימוש במעלית? מי אחראי לבצע את בדיקות הבטיחות והתחזוקה הנדרשת? לפי צו הפיקוח […]


פרטים נוספים