• ניהול פרוייקטים הוספת מעלית


מעליות לבניינים קיימים

בשל התרחבות הביקוש לדירות וצפיפות האוכלוסין התפתחה בתל אביב בניה לגובה, הקומות הגבוהות אינן רק במגדלי המשרדים הגבוהים ובמרכזי הקניות כי אם גם בבניני דירות מגורים. הקומות הולכות ומתרבות לקצב התרחבות האוכלוסייה ומסיבה זו, עולה הצורך בהתקנת מעליות בבניינים אלו. מיקום המעלית מבחינת תכנון הנדסי חשוב למצוא מיקום מוצלח להתקנת המעלית בבניין החדש בכדי שתוכל […]


פרטים נוספים